Praktiske informationer

El-radiatorer:
Undgå at tildække el-radiatorer med vådt tøj eller lignende og vær opmærksom på, at inventaret holder en passende afstand til radiatorer.

Statsplantagen:
Vi møder en positiv holdning med hensyn til færdsel i og brug af statsplantagen. Men idet området har andre brugere end Hanbohus gæster, eksempelvis jægere, hjemmeværn og militær, er det nødvendigt at indhente tilladelse til større arrangementer, som orienteringsløb og lignende.

Tilladelse til arrangementer i Statsskoven kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

Uheld / hærværk:
Lejeren hæfter personligt eller forsikringsmæssigt for ødelæggelser, der er forårsaget af uheld eller hærværk. Det er strengt forbudt at skrive på vægge eller inventar.

Ved afrejse:

Inden afrejse ryddes grundigt op og køleskabe mv. tømmes og affald anbringes i diverse containere.

 

OBS! Brændeovnen:

Af hensyn til brandfaren skal brændeovnen ikke tømmes ved afrejsen. Den bør altid tømmes inden ibrugtagning ved ankomsten.